om jmv as

JMV AS er et privat investeringsselskape tilhørende Jostein Måsvær Vatne.

Selskapet har ingen fast ansatte, men drives av eier på deltidsbasis.

MERK: Alle investeringer er basert på enkeltaksjer.
JMV vil ikke under noen omstendigheter gjøre investeringer via formue forvaltere eller andre smarte løsninger.